Deklaracja dostępności
Kultura

DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA 2021 – on line

Limanowski Dom Kultury serdecznie zaprasza uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu miasta Limanowa do udziału w tegorocznej edycji cyklu konkursów pod wspólną nazwą DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA 2021.

W tym roku, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 i związane z tym obostrzenia podjęliśmy trudną decyzję o przeprowadzeniu konkursów w formule online. Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo uczestników i ich opiekunów, a także świadomością utrudnień związanych z ograniczonym kontaktem pomiędzy dziećmi/młodzieżą a ich nauczycielami. Jednocześnie zależy nam na tym, aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, dać szansę najmłodszym mieszkańcom naszego miasta na pokazanie swoich umiejętności i talentów, na oderwanie od panującej rzeczywistości i przyczynienie się do szerzenia kultury, której tak nam na co dzień brakuje.

Uczestnicy są proszeni o dokonanie nagrania filmowego i dostarczenie tego pliku wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA do siedziby organizatora. Zasady przesyłania filmów znajdują się w regulaminie. Nagrania zostaną przedstawione Komisji Artystycznej powołanej przez Organizatora, która dokona oceny i przyzna nagrody.

Tegoroczne etapy przeprowadzone zostaną według następujących kryteriów:

I – MAŁY KONKURS RECYTACJI POEZJI DLA DZIECI

  • repertuar obejmuje 1 utwór poetycki z kręgu literatury dla dzieci i młodzieży dostosowany do wieku uczestnika;
  • placówki oświatowe mogą zgłosić do konkursu po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

II – SPOTKANIA ŚPIEWAJĄCYCH DZIECI

  • w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz zespoły;
  • repertuar obejmuje 1 utwór z popularnego repertuaru dla dzieci i młodzieży dostosowany do wieku uczestnika;
  • placówki oświatowe mogą zgłosić do konkursu po 2 solistów oraz po 1 zespole bądź duecie w każdej kategorii wiekowej;
  • zespoły mogą liczyć maksymalnie 7 osób (wraz z sekcją rytmiczną);
  • sekcja rytmiczna towarzysząca soliście może liczyć maksymalnie 4 osoby;
  • konkurs oceniany będzie w podziale na odrębne kategorie uczestników, tzn. osobno oceniani będą soliści, a osobno duety wraz z zespołami.

Wszystkie konkursy będą oceniane w podziale na następujące kategorie wiekowe:

kat. I :  przedszkole (od 5 lat), klasa „0”

kat. II  :  I – III klasa szkoły podstawowej

kat. III :  IV – VI klasa szkoły podstawowej

kat. IV :   VII – VIII klasa szkoły podstawowej

Termin I etapu: 27 maja 2021 r. godz. 10:00 Termin dostarczania kart zgłoszenia wraz z nagraniami: 21 maja 2021 r. Miejsce dostarczania kart zgłoszenia wraz z nagraniami: Limanowski Dom Kultury

Termin II etapu: 3 czerwca 2021 r. godz. 10:00 Termin dostarczania kart zgłoszenia wraz z nagraniami: 28 maja 2021 r. Miejsce dostarczania kart zgłoszenia wraz z nagraniami: Limanowski Dom Kultury

Więcej szczegółów, a także dokumenty do pobrania (regulamin, karty zgłoszenia) można znaleźć TUTAJ.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem pełni Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Wróć do góry