Deklaracja dostępności

Wymagania Uchwały antysmogowej i możliwe wsparcie – informacja dla przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Limanowa

W związku z obowiązkiem wynikającym z  Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (podstawa prawna : UCHWAŁA Nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw i nowelizacji dokumentu Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego )

 informujemy lokalne podmioty gospodarcze o obowiązującej  „Uchwale antysmogowej ”.

  • Już od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów, flotów i miałów węglowych oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.
  • Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej

               klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić.

  • Kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 musisz wymienić do końca 2026 roku.
  • Kocioł klasy 5 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, możesz używać bezterminowo.

Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem gazowym, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel ,biomasę lub drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

  • W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Jak będą odbywać się kontrole przestrzegania uchwał antysmogowych?

Uchwały antysmogowe są aktami prawa miejscowego. Dlatego uprawnionymi do kontroli mieszkańców są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży gminnych.

Uprawnienia do przeprowadzenia kontroli oraz nakładania mandatów karnych ma również Policja, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Takim dokumentem może być np. instrukcja użytkowania urządzenia (jeśli zawiera wymagane dane) lub wyniki badań emisji z urządzenia.

Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 tys. zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

Szczegółowe Informacje o wymogach zawarte są w załączonych materiałach informacyjnych.

Zachęcamy również do zapoznania się z Vademecum na czas pandemii. Jest to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych instrumentów pomocowych na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm, w tym m.in:

     Tarcza finansowa PFR 2.0

     Tarcza antykryzysowa 6.0 i 7.0

     Możliwość wsparcia małopolskich przedsiębiorców – oferta MARR S.A.

     Możliwość wsparcia małopolskich przedsiębiorców – oferta RPO WM 2014-2020

     Możliwość wsparcia małopolskich przedsiębiorców – oferta Urzędów pracy w Małopolsce

     Możliwość wsparcia pracowników – oferta WUP w Krakowie

 

Zapraszamy do lektury Vademecum;

https://mistia.org.pl/informacje/aktualnosci/przedsiebiorco-nie-jestes-sam

 

Tu można śledzić informacje o dostępnych dotacjach :

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/

https://www.nfosigw.gov.pl/

 

 

Wróć do góry