Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o zakończeniu wynikiem pozytywnym I przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. Rynek 3 w Limanowej o powierzchni 49,50 m2 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ogłoszenie

           W dniu 30 lipca 2020 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o powierzchni 49,50 m2 na okres 3 lat.

Do dnia 27 lipca 2020 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostało wpłacone jedno wadium w wysokości 3 700,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą lokalu użytkowego o pow. 49,50 mzostał Kantor Wymiany Walut Sklep Spożywczo Przemysłowy za kwotę 76,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 07.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.

Wróć do góry