Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki 463/1 obr 5 m. Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki 463/1 obr 5 m. Limanowa zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

            Na dzień 19 marca 2020 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Limanowa, zabudowanej budynkiem użytkowo- usługowym położonym przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa, objętej KW NS1L/00014000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 1 950 000,00 zł (kwota zwolniona z podatku Vat).

            Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowo- usługowym położonym przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 463/1 obr 5 m. Limanowa wyniosła 1 969 500,00 złotych a nabywcą została spółka BiS HOLDING s.c.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 27.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r.

Burmistrz Miasta Limanowa

mgr inż. Władysław Bieda

Wróć do góry