Deklaracja dostępności

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta działa przy parafii limanowskiej. Założona w lutym 1996 r. przez p. Stanisława Pajora, który od samego początku jest kierownikiem, kapelmistrzem i przygotowuje jej repertuar. Po niespełna dwóch lat nauki gry od podstaw, w 1997 r. na pasterce, w limanowskiej bazylice nastąpił pierwszy publiczny występ orkiestry.

W repertuarze orkiestry znajdują się utwory religijne oraz wiele utworów koncertowych. Aktualnie orkiestra liczy 40 członków, w tym 18 dziewcząt, z których 8 uczy się gry na puzonach. Zespół czynnie bierze udział w przeglądach orkiestr dętych, odnosząc znaczące sukcesy.

Stanisław Pajor pochodzi z Kamionki Małej, a obecnie mieszka w Limanowej Sowlinach. Posiada duże doświadczenie i umiejętności muzyczne. Grał w orkiestrach dętych: w hucie im. Lenina, w orkiestrze wojskowej w Krakowie, w reprezentacyjnej orkiestrze wojskowej w Warszawie, a potem w warszawskim cyrku. W 1987 r. przed państwową komisją zdał egzamin i otrzymał weryfikację oraz tytuł muzyka estradowego. Ukończył także kurs dyrygentury pierwszego stopnia w Krakowie.

Zespół z sukcesami bierze udział w przeglądach orkiestr dętych:
– 2000 r. – II miejsce – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
– 2001 r. – II miejsce – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
– 2001 r. – wyróżnienie – XXIV Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity” i nagroda w postaci instrumentu ufundowana przez MCK „Sokół” w Nowym Sączu,
– 2002 r. – II miejsce – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
– 2002 r. – wyróżnienie – XXV Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity”,
– 2002 r. – wyróżnienie specjalne dla dyrygenta XXV Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity”,
– 2003 r. – wyróżnienie – Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

Wróć do góry