Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę terenu celem ustawienia stoiska do sprzedaży zniczy kwiatów.

OGŁOSZENIE

W dniu 13 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1300- został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie jednego miejsca handlowego o powierzchni około 10 m2 w celu sprzedaży zniczy, kwiatów zlokalizowanego przy ul. Bronisława Czecha przed cmentarzem komunalnym w Limanowej na okres 12 miesięcy licząc od 1 stycznia 2019 roku, z wyłączeniem dni objętych odrębnym przetargiem na sprzedaż zniczy i kwiatów w związku z uroczystościami na cmentarzach w okresie wiosennym i jesiennym.

Do dnia 10 grudnia 2018 roku na przetarg wpłynęła jedna oferta i zostało wpłacone jedno wadium w wysokości 500 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą została Pani Małgorzata Kwaśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Produkcja- Handel Małgorzata Kwaśniewska za kwotę 505,00 zł/miesięcznie brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowe na okres 7 dni od dnia 21.12.2018 r. do dnia 28.12.2018 r.

Wróć do góry