Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

VI przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu ul. Rynek 18 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu ul. Rynek 18 w Limanowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat, lokalu znajdującego się na parterze budynku ul. Rynek 18 w Limanowej o powierzchni 66,50 m2.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się 26 września 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się 2 listopada 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się 30 listopada 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się 18 stycznia 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Piąty przetarg ustny nieograniczony na najem przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się 8 marca 2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Lokal użytkowy o powierzchni 66,50 m2 znajduje się na parterze budynku usługowego ul. Rynek 18 z wejściem bezpośrednio z chodnika.

Lokal użytkowy zostanie wydane najemcy w stanie nie odnowionym po użytkowaniu go przez poprzedniego najemcę.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za wywóz śmieci, wodę i kanalizację.

Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.

Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.

Przetarg polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 35,00 zł/m2/m-c powierzchni. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwiecień 2018 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II, w Sali nr 18, o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 160 kwietnia 2018 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa. W tytule wpłaty należy podać numer pomieszczenia którego wadium dotyczy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Termin spisania umowy najmu zostanie ustalony do 14 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry