Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu została wywieszona informacja o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia użytkowego w budynku ul. Rynek 3 w Limanowej o łącznej powierzchni 84,10 m2.

Ogłoszenie

W dniu 9 listopada 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000- został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 o łącznej powierzchni 84,10 m2 na okres 3 lat licząc od dnia 01.01.2018 roku.

Do dnia 3 listopada 2017 roku na konto bankowe Urzędu Miasta Limanowa zostały wpłacone dwa wadia w wysokości po 3000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu najemcą przedmiotowego pomieszczenia użytkowego została Pani Elżbieta Natanek za kwotę 72,00 zł/m2/m-c brutto. Kwota zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7 dni od dnia 17.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.

Wróć do góry