Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 163/33 obr 1 m. Limanowa zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie

            Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

             Na dzień 10 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 18 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Drzewnej w Limanowej o nr 163/33 obr. 1 objętej księgą wieczystą nr NS1L/00033740/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych, stanowiącą własność Miasta Limanowa.

            W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie zostały wpłacone dwa wadia.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden oferent nie zgłosił się w wyznaczonym dniu i miejscu.

 Niniejsze wywieszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 18.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r.

Wróć do góry