Deklaracja dostępności

Policja, Straż, Pogotowie

Straż Miejska

ul. Jana Pawła II 9

Pogotowie wodociągowe MZGKiM

ul. Starodworska 34

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Mordarskiego 6

Pogotowie Gazowe

ul. Łazarskiego 14

Pogotowie Energetyczne

Policja

ul. Żwirki i Wigury 7

Straż Pożarna

ul. M. B. Bolesnej 43

Pogotowie Ratunkowe

Wróć do góry