Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zmiana organizacji ruchu w związku z organizacją „Dni Limanowej”

Na potrzeby organizacji „Dni Limanowej 2024” od 8 lipca od godz. 20:00 do 16 lipca do godz. 20:00 zamknięty zostaje ruch kołowy na ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szwedzką do Skateparku przy Limanowskim Domu Kultury.

W dniach od 11 lipca od godz.6:00 do 15 lipca do godz. 20:00 wyłączone z użytku będą parkingi po obydwu stronach ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do drogi wewnętrznej prowadzącej za budynek hotelu Siwy Brzeg.

Od 12 lipca od godz. 20:00 do 15 lipca do godz. 20:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do Skateparku przy Limanowskim Domu Kultury.

W dniach 14 lipca od godz. 01:00 do godz. 06:00 oraz 15 lipca od godz. 01:00  do godz. 06:00 nastąpi zamknięcie ruchu pieszego odcinka ulicy Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do Skateparku przy Limanowskim Domu Kultury.

Wróć do góry