Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie do udziału w konferencji „Palimpsest ziemi limanowskiej. Historia, kultura, dziedzictwo”

W imieniu organizatorów, czyli Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN w Krakowie oraz Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej serdecznie zapraszamy na konferencję naukową zatytułowaną „Palimpsest ziemi limanowskiej. Historia, kultura, dziedzictwo”. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2025 r. i zostanie zorganizowane w związku z przypadającą wówczas 460-tą rocznicą lokacji miasta Limanowa.

Wierzymy, że skierowanie naszej prośby do historyków, historyków sztuki, regionalistów, archiwistów, muzealników, pozwoli na stworzenie przestrzeni do rozmowy na temat dziejów miasta Limanowa oraz szeroko rozumianej Limanowszczyzny.

Zgłoszenia udziału w konferencji (karta zgłoszenia) wraz z określeniem tematu wystąpienia abstraktem, afiliacją i krótką biografią prosimy kierować do sekretarzy konferencji:

dr hab. Urszuli Kicińskiej prof. UKEN (urszula.kicinska@up.krakow.pl)

dra Arkadiusza Urbańca (arkadiusz.urbaniec@up.krakow.pl)

Karta zgłoszenia TUTAJ

Termin zgłoszenia udziału w konferencji upływa 15 X 2024 r. Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatorów do dnia 22 XI 2024 r. 

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Obrady odbywać się będą w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Urszula Kicińska

Wróć do góry