Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego – dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 4 lipca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc.C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.

Treść Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego znajduje się TUTAJ

Wróć do góry