Deklaracja dostępności
O mieście

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej

W poniedziałek 3 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Marcina Saka, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Nowym szefem limanowskiej komendy został insp. Mariusz Dymura.

3 czerwca  br. w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. W obecności młodszego inspektora Pawła Krauz – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie zostały odczytane rozkazy o odwołaniu młodszego inspektora Marcina Saka z funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej i powierzeniu obowiązków na tym stanowisku, dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Tarnowie inspektorowi Mariuszowi Dymurze, po czym zgodnie z ceremoniałem, Komendant Sak pożegnał, a Komendant Dymura przywitał się ze sztandarem. Następnie zostały wygłoszone okolicznościowe wystąpienia.

Podziękowania mł.insp. Marcinowi Sakowi za efektywną współpracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Limanowa wraz z życzeniami satysfakcji i zadowolenia na kolejne lata trudnej i odpowiedzialnej służby, w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców miasta złożyła Burmistrz Miasta Jolanta Juszkiewicz.

Uroczystą zbiórkę zakończyło odprowadzenie sztandaru i złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości.

( Fot.: KPP Limanowa)

Galeria

Wróć do góry