Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wstępne rozeznanie rekrutacyjne dzieci do nowo powstającego Miejskiego Żłobka Nr 2 w Limanowej na rok 2024/2025

Urząd Miasta informuje, że od 5 czerwca 2024 r. rozpocznie wstępne rozeznanie rekrutacyjne dzieci do  nowo powstającego Miejskiego Żłobka Nr 2 w Limanowej na rok 2024/2025, który będzie zlokalizowany przy ul. Reymonta 3 (obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Limanowej).

Wstępna rekrutacja ma na celu sprawdzenie stopnia zainteresowania rodziców dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają na terenie miasta Limanowa.

Uruchomienie Żłobka planowane jest na 1 września 2024 r. W Żłobku będzie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podzielone na dwa oddziały.

Karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka zamieszkałego na terenie miasta Limanowa można pobrać i składać  do 21 czerwca 2024 r. w placówce Miejskiego Żłobka w Limanowej, ul. Jordana 8 w godz. od 9.00 do 14.00. Karta zgłoszeń do pobrania również TUTAJ

UWAGA! Termin rozpoczęcia działalności Żłobka, tj. 1 września 2024 r. może ulec zmianie w przypadku opóźnień związanych z wydaniem decyzji przez instytucje odpowiedzialne za odbiór budynku, niezbędnych do dokonania wpisu Żłobka do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Miejski Żłobek Nr 2 w Limanowej powstaje przy dofinansowaniu z rządowego Programu MALUCH+ 2022-2029.

Wróć do góry