Deklaracja dostępności
O mieście

Wojewoda Małopolski spotkał się z władzami miasta

W środę 5 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Limanowa miało miejsce spotkanie z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem. Wojewodę przywitała Burmistrz Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz z Z-cą Burmistrza Katarzyną Aue-Kęsek. W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Miasta Limanowa Leszek Mordarski, Wiceprzewodniczący Adam Dębski i Adam Król oraz radni miasta Krystyna Świderska i Michał Bulanda.

Wizyta w Urzędzie Miasta była okazją do omówienia bieżących tematów dotyczących miasta. Poruszone kwestie dotyczyły m.in. problemu dwóch osuwisk na terenie miasta przy ul. Bystrej i ul. Walecznych. Burmistrz Miasta Jolanta Juszkiewicz zwróciła się do Wojewody z prośbą o przyspieszenie prac Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym Ziemi oraz Usuwania ich skutków,  celem zatwierdzenia złożonych przez miasto dokumentacji projektowo–budowlanych dla osuwisk przy ul. Bystrej i Walecznych.
Tematem spotkania była również obwodnica Miasta Limanowa, którą to kwestię poruszył Wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Król.

W trakcie spotkania Wojewoda Małopolski poinformował także o programach rządowych, z których w najbliższym czasie będą mogły skorzystać samorządy. Spotkanie upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze.

Galeria

Wróć do góry