Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

W Wojskach Obrony Terytorialnej rozpoczęła się Certyfikacja

Rozpoczęła się certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej celem jest ocena zdolności do działania piątego – najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP, w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz zdolności do realizacji zadań zarządzania kryzysowego w czasie pokoju. To pierwszy w historii wojska przypadek, gdzie certyfikacji poddaje się cały Rodzaj Sił Zbrojnych, w tym 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej.

Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań – zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny. Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe.

W ramach prowadzonej certyfikacji sprawdzone będzie także stawiennictwo całego stanu osobowego naszej brygady w trybie natychmiastowego stawiennictwa w swoich pododdziałach oraz zdolność do realizacji zadań przez brygadę w ramach zarządzania kryzysowego – mówi płk Marcin SIUDZIŃSKI, Dowódca 11 Małopolskiej Brygady OT.

Proces oceny zdolności do wykonywania zadań przez Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadzany zostanie w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), które opracowane zostały na potrzeby standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.

W ramach certyfikacji ocenia się kilka obszarów działalności m.in. procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań, procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu, poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań.

W ramach przygotowania do certyfikacji w maju br. przeprowadzono w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej trening sztabowy Błyskawica-24, który miał na celu sprawdzenie procesu wypracowywania decyzji na stanowisku dowodzenia Dowództwa WOT. W połowie czerwca w ramach certyfikacji zostanie przeprowadzone ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Piorun-24”, w trakcie którego sprawdzane będą procesy dowodzenia podległymi jednostkami WOT oraz współdziałanie z dowództwem nadrzędnym. Założenia do ćwiczenia zostały opracowane przez zespół certyfikujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz innych instytucji i  jednostek wojskowych.

– 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej była już kilkakrotnie sprawdzana w działaniu realnym, we wsparciu jakiego udzielała społeczeństwu, administracji czy służbom ratowniczym w  sytuacjach kryzysowych. Wspomnieć tu można o wsparciu działań straży pożarnej w  gaszeniu pożaru w Nowej Białej, wichur i powodzi błyskawicznych w powiecie nowosądeckim, nowotarskim i tarnowskim, wsparciu społeczeństwa, instytucji i administracji w czasie pandemii Covid-19 w latach 2020-2022 oraz na granicy ze Słowacją i Białorusią – informuje kpt. Adam TRĘBACZ, Oficer Prasowy 11 MBOT.

Małopolscy Terytorialsi na co dzień wspierają Straż Graniczną w ochronie wschodniej granicy w związku z kryzysem migracyjnym i działaniami hybrydowymi Federacji Rosyjskiej i Białorusi skierowanymi przeciw Polsce. Wielokrotnie wspierali działania przeciwpowodziowe czy angażowali się w usuwanie skutków podtopień w wielu rejonach kraju. Służą wsparciem Policji w poszukiwaniu osób zaginionych oraz administracji publicznej w udzielaniu pomocy uchodźcom po wybuchu wojny w Ukrainie.

***

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” została sformowana w 2018 roku. Liczy ponad 2 200 żołnierzy i składa się z czterech batalionów lekkiej piechoty (w Krakowie-Rząsce, Oświęcimiu, Tarnowie i Limanowej) oraz samodzielnych kompanii. Brygada utrzymuje w gotowości siły i środki w ramach Systemu Zarządzania Kryzysowego MON. Dowodzi nią płk Marcin Siudziński.

Wróć do góry