Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Odbył się wernisaż wystawy„Wśród dzikich zwierząt” Magdaleny Król i Marka Dudka

27 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbył się wernisaż wystawy „Wśród dzikich zwierząt” Magdaleny Król i Marka Dudka. Wystawę otworzyła Joanna Michalik Dyrektor Biblioteki poprzez ciepłe przywitanie przybyłych gości, a następnie przekazała głos artystom.

Po słowach wstępu wyświetlono prezentację multimedialną, składającą się ze zdjęć Marka Dudka, której towarzyszył komentarz autora. Zbiór dzieł wystawiony w przestrzeni galerii miejskiej wyrażał fascynację przyrodą.

Zbiór dzieł wystawiony w przestrzeni galerii miejskiej wyrażał fascynację przyrodą. W pracach Magdaleny Król dostrzec można było niezwykle głęboką więź z naturą, która została podkreślona poprzez użycie różnych technik malarskich oraz materiałów. Na akwarelach i obrazach strukturalnych namalowanych przez artystkę pochodzącą z Laskowej widniało między innymi dzikie ptactwo, wilki, jelenie oraz pejzaże.

Zdjęcia Marka Dudka ukazywały natomiast zwierzęta Afryki czy Alp. Nie zabrakło także rodzimego akcentu, bowiem na wielu zdjęciach znalazły się beskidzkie zwierzęta takie jak bobry, jaszczurki, owady. W fotografii Marka Dudka niejednokrotnie pojawia się symbolika zmuszająca widza do refleksji — np. łapa goryla trzymająca metalową siatkę, symbolizuje być może codzienność wielu zwierząt więzionych przez człowieka?

Galeria

Wróć do góry