Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Konkurs dla uczniów limanowskich szkół podstawowych pod hasłem „Oszczędzaj wodę”

Ekodoradca Miasta Limanowa zachęca uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Limanowa do udziału w konkursie pod hasłem „Oszczędzaj wodę „, który organizowany jest w ramach „zielonego tygodnia „. Włączając się do akcji „Green Week 2024” razem z LIFE EKOMAŁOPOLSKA  młodzież może wykazać się wiedzą o zasobach wodnych i ich oszczędzaniu.
Prosty, przemawiający projekt plakatu może być nagrodzony cennymi nagrodami. Mało tego – zwycięski plakat zostanie upowszechniony w przestrzeni miejskiej naszego miasta. Zatem do dzieła !
Na złożenie jest czas do 10 czerwca, a Regulamin konkursu wraz z Kartą Uczestnictwa dostępny jest TUTAJ,  w placówkach szkolnych oraz u Ekodoardcy emol@miastolimanowa.pl nr tel. 18 3372054 wew.164.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w postaci projektu plakatu w dowolnej technice pozwalającej na powielanie grafiki, w tym techniki graficzne komputerowe.
Tematem głównym jest oszczędność wody a hasłem przewodnim jest „Oszczędzajmy wodę ” – plakat ma mieć charakter edukacyjny i będzie upowszechniony w przestrzeni miejskiej i mediach lokalnych.
Prace należy wykonać na arkuszu w formacie A3 lub A2 (dotyczy prac w technikach plastycznych tradycyjnych ) natomiast dopuszczalne są większe formaty -dotyczy projektów w grafice komputerowej ( jpg. pdf ).
Inspiracje można czerpać z różnych źródeł ,zachęcamy aby uwzględnić jakiś lokalny charakterystyczny element czy fragment limanowskiego krajobrazu.
Jury spośród prac wybierze 3 prace w każdej z miejskich szkół podstawowych i wybierze I ,II i III miejsce oraz 1 nagrodę główną spośród wszystkich prac.
Zachęcamy do udziału!
Wróć do góry