Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Apel do mieszkańców miasta w sprawie korzystania z kanalizacji sanitarnej

W związku z pojawiającymi się nadal przypadkami niedrożności kanalizacji sanitarnej Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Limanowej apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie większej uwagi na prawidłowy sposób korzystania z domowych urządzeń sanitarnych.

W trakcie usuwania przez służby MZGKiM pojawiających się niedrożności stwierdza się generalnie, że ich przyczyną są przedmioty, które w żadnym wypadku nie powinny się znaleźć w kanalizacji tj. odpady, które powinny trafiać do kosza na śmieci.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować wyłącznie nieczystości sanitarne i papier toaletowy.

Odpady wrzucone do toalety mogą zablokować również wewnętrzną instalację kanalizacyjną w mieszkaniu lub domu i stać się przyczyną kosztownych awarii.

Pamiętajmy, że nie należy wrzucać do toalety:

– pozostałości po kosmetykach (nawilżane chusteczki, waciki, pałeczki, wkładki higieniczne itp.),
– odpadów organicznych (obierki, resztki jedzenia, kości itp.),
– ręczników papierowych (w odróżnieniu od papieru toaletowego nie rozpadają się na mniejsze części),
– zużytych środków do czyszczenia (ścierki, ręczniki, mopy, szmaty itp.),
– folii, zakrętek, zabawek,
– zbędnych elementów garderoby,
– popiołu, piasku, żwiru,
– odpadów budowlanych (gips, zaprawy cementowe itp.),
– resztek farb, lakierów, żywic,
– odpadów opakowaniowych (puszki i butelki po napojach, folie itp.).

W niektórych przypadkach zablokowanie odpływu ścieków doprowadza do zalania terenów ze studzienek lub zalanie ściekami piwnic budynków, co wiąże się z wysokimi kosztami usuwania skutków zalania.
Dodatkowym kosztem dla właściciela lub zarządcy budynku może być konieczność wynajęcia firmy do przeczyszczenia kanalizacji i wydobycia przedmiotów będących przyczyną powstania niedrożności.

Zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej przekłada się także na ceny za odprowadzane ścieki.

Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadzać wód opadowych.

Dlatego prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

Wróć do góry