Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie na spotkanie „Limanowa Twarogów” w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze i Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zapraszają na spotkanie „Limanowa Twarogów”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 25 maja  o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Dworku Marsów, ul. Józefa Marka 13.
WSTĘP BEZPŁATNY !
Zbigniew Twaróg (1924-1997) Przez 70 lat brał czynny udział w tak wielu przedsięwzięciach i dokonaniach Oddziału Krakowskiego PTTK, że trudno jest je wszystkie wymienić. Był inicjatorem i organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, sesji, narad o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Z najważniejszych: brał udział w budowie schroniska na Hali Krupowej, komitecie odbudowy schroniska na Babiej Górze, tworzeniu Muzeum Regionalnego PTTK w krakowskiej Rydlówce, jubileuszu 100-lecia organizacji turystycznej w Krakowie w 1973 r. oraz 1. i 2. Krakowskiego Sympozjum Przewodnickiego (1973 i 1978), Krakowskich Dni Turystyki (1978-1992), Spotkań przy Miedzy. W 1988 r, zainicjował i zorganizował w Ojcowie imprezę w 125. rocznicę Powstania Styczniowego – od tego czasu impreza ta odbywa się corocznie. Był współorganizatorem sesji Polacy w rumuńskiej Bukowinie (1994), wiceprzewodniczącym małopolsko-śląskiego komitetu Organizacyjnego 100-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (2004-2006), współorganizatorem ogólnopolskiego spotkania członków honorowych PTTK w Dobczycach (2008), XXXIX Centralnego Zlotu Krajoznawców CZAK – Kraków 2009. W 2015 r. , w 91. roku jego życia z jego inicjatywy powstał Małopolski Krąg Seniorów; był jego sekretarzem i organizatorem dorocznych spotkań.
Był organizatorem doskonałym. Każde przedsięwzięcie w jakim brał udział musiało być dokładnie zaplanowane i realizowane zgodnie z założeniami. Wiele wymagał od swoich współpracowników, ale sam dawał z siebie wszystko. Potrafił współdziałać z ludźmi, szanował ich, unikał konfliktów, można było na nim polegać. Był wzorem solidności i poczucia obowiązku.
Zbigniew Kresek
Janina Barbara Twaróg (1926-2023) Z ważniejszych funkcji jakie pełniła na szczeblu regionalnym w PTTK należy wymienić: w latach 1966–1969 członkini Sądu Koleżeńskiego Koła Przewodników Terenowych Oddziału Krakowskiego PTTK, w latach 1964–1979 we władzach Koła Przewodników Terenowych PTTK (w tym funkcja prezesa w latach 1971–1973), przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej PTTK (poszerzonej o historię i tradycję) w latach1971–1990, członkini Komisji Krajoznawczej w Oddziale Krakowskim PTTK w latach 1981–1984 i 1989–2013, członkini Rady Klubu Instruktorów Krajoznawstwa Zarządu Wojewódzkiego PTTK (jego inicjatorka i organizatorka w latach 1984–1990, od 1991 r. działającego przy Oddziale Krakowskim, w latach 1986–2009 była jej prezesem), członkini Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodnictwa terenowego i beskidzkiego przy Zarządzie Okręgu (później wojewódzkim) PTTK, potem przy Oddziale Krakowskim PTTK (1970–2005),  członkini Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego z ramienia PTTK w latach 1999–2009.
Mając szeroką wiedzę krajoznawczą i wieloletnie doświadczenie opracowywała materiały szkoleniowe, foldery i artykuły popularyzujące Ziemię Krakowską. W Polskim Radio Kraków uczestniczyła w audycjach pt. „Plecak informacji turystycznej” (1975–1981), informując o walorach krajoznawczych regionu krakowskiego. Była organizatorką i kierowniczką szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz wykładowczynią na kursach PTTK dla przewodników terenowych, górskich i miejskich, instruktorów krajoznawstwa, także dla innych działaczy regionu krakowskiego, również innych regionów. Wspólnie z mężem Zbigniewem wydali drukiem około 80 publikacji krajoznawczych. Za zasługi dla PTTK i krajoznawstwa nadano jej odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2009), Złoty Krzyż Zasługi (1980), Złota Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki (1978) i Zasłużony Działacz Kultury (1978), Za Zasługi dla Turystyki (2006), Złote Odznaki: Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Za Pracę społeczną dla Miasta Krakowa, Srebrna Odznaka Honorowa PTTK (1969), Złota Honorowa Odznaka PTTK (1973), medal 50-lecia PTTK (2000) i inne odznaki PTTK oraz regionalne.
Była członkiem honorowym Oddziału Krakowskiego PTTK (1997), godność członka Honorowego PTTK nadał jej 5 września 1997 r. XIV Walny Zjazd PTTK w Lublinie. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odeszła na wieczną wędrówkę jako wspaniały i prawy człowiek, niestrudzona krzewicielka wiedzy o ojczystym kraju, niezapomniana Koleżanka, szczególnie ceniona przez krajoznawców i przewodników.
Na podstawie karty działacza PTTK oraz materiałów syna Janiny Barbary Andrzeja Twaroga.
Oddział Krakowski PTTK im. ks. Karola Wojtyły
Wróć do góry