Deklaracja dostępności
O mieście

Szkolenie i integracja

Szkolenie „ABC RADNEGO NOWEJ KADENCJI” dedykowane członkom nowych rad – Miasta oraz Gminy Limanowa, zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy Limanowa w dniu 15 maja br., a przeprowadzone we współpracy z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

W sposób uporządkowany i przystępny uczestnikom przybliżono zadania i obowiązki radnych, które będą realizowane w toku nadchodzącej kadencji. Szkolenie dedykowane było nie tylko nowym radnym, ale również doświadczonym samorządowcom, ponieważ pozwoliło ugruntować i uporządkować swoją dotychczasową wiedzę.

Szkolenie prowadził dr Jarosław Dolny trener MISTiA – doktor nauk prawnych, radca prawny oraz autor publikacji naukowych m.in. z zakresu KPA, pracownik administracji publicznej (administracji samorządowej i rządowej), specjalizujący się w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

W szkoleniu brali udział radni Rady Miasta oraz Gminy Limanowa, jak również pracownicy obydwu samorządów. Szkolenie rozpoczął Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa oraz Jolanta Juszkiewicz – Burmistrz Miasta Limanowa, wyrażając radość ze wspólnego samorządowego spotkania edukacyjnego. Oprócz części szkoleniowej, był też panel dyskusyjny i czas na pytania z zakresu administracji i prawa samorządowego. Szkolenie pomogło w usystematyzowaniu wiedzy oraz  zdobyciu nowych i przydatnych kompetencji.

Galeria

Wróć do góry