Deklaracja dostępności
O mieście

Święto 11 MBOT z udziałem Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej

25 maja na rynku Miasta Limanowa odbyły się obchody „Święta 11 Małopolskiej Obrony Terytorialnej połączone z Przysięgą Wojskową żołnierzy WOT”. W uroczystości wziął udział Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz. Podczas świętowania 6-lecia istnienia 11 MBOT przysięgę złożyli nowi żołnierze wojsk obrony terytorialnej.

Obchody „Święta 11 MBOT połączone z Przysięgą Wojskową” rozpoczęło się o godz. 11:00 pokazem musztry wojskowej. Następnie przedstawiciele Zespołu Regionalnego „Limanowianie” odegrali hejnał Miasta Limanowa, oddano salut armatni, a po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego nowi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę na sztandar i otrzymali błogosławieństwo od kapelanów.

Wśród gości, którzy uczestniczyli w uroczystych obchodach obecni byli: Wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojewoda Małopolski Jan Krzysztof Klęczar, dowódcy jednostek wojskowych  oraz przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, parlamentarzyści, lokalni samorządowcy i przedstawiciele wielu służb i instytucji. Z ramienia Miasta Limanowa w uroczystości wzięła udział Burmistrz Miasta Jolanta Juszkiewicz wraz z Z-cą Burmistrza Katarzyną Aue-Kęsek, a także przedstawiciele Rady Miasta Limanowa na czele z Przewodniczącym Rady Leszkiem Mordarskim.

Podczas trwania uroczystości okolicznościowe wystąpienie wygłosił Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Marcin Siudziński oraz Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który w swym przemówieniu wspominał o niedawnej wizycie w Limanowej, kiedy to wizytował budowę bazy wojskowej.

Wojskowe święto było także okazją do złożenia gratulacji wyróżniającym się żołnierzom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Gratulacje żołnierzom i ich najbliższym osobiście złożył Wicepremier. Ponadto wręczono też odznaczenia żołnierzom i osobom, które  wspierają Małopolską Brygadę WOT. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów przy akompaniamencie wojskowej orkiestry.

W trakcie trwania wydarzenia wokół płyty limanowskiego rynku, mieszkańcy mogli korzystać z atrakcji związanych z promocją sił zbrojnych. Wiele atrakcji czekało też na najmłodszych, którzy w specjalnie dla nich wydzielonej strefie mogli zapoznać się z żołnierskim ekwipukiem, czy też wziąć udział w wojskowych grach strategicznych oraz odwiedzić specjalny „Wawel Truck”. Ponadto skosztować też można było regionalnych potraw i wypieków przygotowanych przez KGW Męcina, KGW Stara Wieś I i KGW Lipowe, a także wojskową grochówkę i bigos.

Galeria

Wróć do góry