Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 24 maja godz.10:00

W piątek 24 maja o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się II Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A) w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2024 rok
  B) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040
  C) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności partnerskiego Miasta Truskawiec (Ukraina)
  D) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Limanowa
  E) w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Limanowa i Przewodniczących Zarządów Osiedli
  F) w sprawie zmiany w uchwale nr XVI.141.1999 Rady Miejskiej w Limanowej z dnia 15 grudnia 1999 r.
  G)w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2023”.
 10. Inicjatywy uchwałodawcze.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                          /-/ Leszek Mordarski
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry