Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 maja 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” na odcinku od km 47+252,961 (km istn. 48,322) do km 47+502,623 (km istn. 48,573), na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ( ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika.

Treść Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego znajduje się TUTAJ

Wróć do góry