Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Małopolska brygada terytorialna przyjmie w szeregi kolejnych 30 terytorialsów

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej licząca ponad 2 200 żołnierzy przyjmie w szeregi kolejnych ochotników, zrekrutowanych spośród Małopolan. Z Polską Walczącą na ramieniu będą służyli na rzecz lokalnej społeczności.
Po otrzymaniu przydziału mundurowego i wyposażenia, wcieleni ochotnicy odbyli 16-dniowe szkolenie wojskowe w Garnizonowym Ośrodku Szkoleniowym na podkrakowskim Pasterniku.  Rekruci zapoznali się z podstawami taktyki i medycyny pola walki. Brali też udział w zajęciach ze strzelectwa i obsługi broni.  Intensywne szkolenie zakończyło się  „pętlą taktyczną” zorganizowaną z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki. Rekruci, którzy zaliczyli egzamin poligonowy, złożą przysięgę na rynku limanowskim w sobotę 25 maja o godz. 11.00. Uroczystość będzie połączona z obchodami święta brygady, której żołnierze od 6 lat służą na rzecz lokalnej społeczności. 

Galeria

Wróć do góry