Deklaracja dostępności
O mieście

I uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa, ślubowanie Burmistrz Miasta Jolanty Juszkiewicz oraz radnych

7 maja w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta Limanowa odbyła się uroczysta I sesja Rady Miasta Limanowa kolejnej, IX kadencji. Ślubowanie złożyli nowi radni oraz Jolanta Juszkiewicz Burmistrz Miasta Limanowa. Radni wybrali również nowego Przewodniczącego Rady Miasta Limanowa oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Przed sesją samorządowcy z Miasta Limanowa, Gminy Limanowa i Powiatu Limanowskiego uczestniczyli we Mszy św. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, po czym zebrali się limanowskim rynku do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

O godz. 10:30 pierwszą sesję Rady Miasta Limanowa otworzył najstarszy wiekiem radny Zbigniew Oleksy, który prowadził obrady do momentu wybrania nowego Przewodniczącego Rady Miasta. Po odebraniu zaświadczeń i złożeniu ślubowania przez radnych, ślubowanie złożyła również Burmistrz Miasta Jolanta Juszkiewicz. W swoim krótkim przemówieniu podziękowała za zaufanie jakim obdarzyli ją mieszkańcy oraz zadeklarowała wytężoną pracę na rzecz miasta.

Ustępujący ze stanowiska Burmistrz Władysław Bieda złożył gratulacje wyboru na stanowisko nowej Burmistrz Miasta wraz z życzeniami owocnej pracy na rzecz samorządu oraz przekazał Raport o stanie Miasta Limanowa.

Podczas I sesji radni miasta wybrali także spośród siebie Przewodniczącego Rady Miasta. Na tę funkcję zgłoszony został jeden kandydat Leszek Mordarski, który w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrany został na nowego Przewodniczącego Rady Miasta Limanowa. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Miasta podziękował za zaufanie oraz nadmienił, że będzie się starał, aby w radzie nie było podziałów, tak by wszyscy radni wspólnie pracowali dla dobra miasta i jego mieszkańców.

W trakcie obrad Rady Miasta Limanowa dokonano także wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Limanowa, którymi w głosowaniu tajnym wybrani zostali radny Adam Dębski i radny Adam Król. Spośród radnych wybrano również Komisję Rewizyjną Rady Miasta Limanowa w skład której weszli: Zbigniew Oleksy – Przewodniczący, Krystyna Świderska – Członek oraz Waldemar Śliwa – Członek.

Skład Rady Miasta Limanowa IX kadencji przedstawia się następująco: Bulanda Michał, Dębski Adam, Gorczowski Robert, Kądziołka Janusz, Kowalski Robert, Król Adam, Mordarski Leszek, Mrożek Dariusz, Oleksy Zbigniew, Śliwa Waldemar, Świderska Krystyna, Wójcik Amelia, Wójtowicz Dorota, Zoń Piotr.         

Ustawowy skład Rady Miasta Limanowa wynosi 15. radnych. W obradach I sesji uczestniczyło 14. radnych, w związku z tym, że w okręgu 15 do Rady Miasta Limanowa wybrana została Jolanta Juszkiewicz, której mandat radnej wygasł, z racji wyboru na Burmistrza Miasta Limanowa. Wybory uzupełniające na radnego Rady Miasta Limanowa odbędą się w niedzielę 30 czerwca 2024 r. Do tego czasu Rada Miasta Limanowa podejmować będzie prawomocne uchwały w liczbie 14. radnych.

 

Galeria

Wróć do góry