Deklaracja dostępności
O mieście

Debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2023 rok

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Limanowa w dniu 24 czerwca 2024 r. odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta Limanowa za 2023 r.

Raport o stanie miasta obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta będzie rozpatrywać raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie tej głos mogą zabierać mieszkańcy miasta.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Limanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku 21 czerwca 2024 r. do godz. 13:00 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Limanowa.

Pliki do pobrania

Wróć do góry