Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Limanowa

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

            w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Limanowa

Na podstawie art. 385 S I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z postanowieniem nr 728/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Limanowa zarządza się, co następuje:

S 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Limanowa w okręgu wyborczym nr 15.

S 2.Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 30 czerwca 2024 r.

S 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

S 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

S 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie miasta Limanowa i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

Wróć do góry