Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Obchody Międzynarodowego Dnia Romów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

24 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 odbyła się  uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Romów. Święto to zostało ustanowione na IV Kongresie Międzynarodowego Związku Romów i obchodzone jest corocznie od 1990 r.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor szkoły Albert Golonka. Swoją obecnością zaszczycili  Tomasz Ocetkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Jolanta Nawalany – Kierownik Oddziału do Spraw Organizacji i Współpracy z Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi, ks. Krzysztof Majerczak – dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, goście ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Górze: dyrektor Krystyna Kmak, pedagog Małgorzata Trzop, asystentka romska Dorota Kacica, nauczycielki Bogumiła Złahoda, Mariola Miśkowicz oraz Marta Żaba wraz z uczniami.

Uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny przygotowany pod nadzorem nauczycielek ze świetlicy romskiej Ćavengry na Koszarach: Agnieszki Kapturkiewicz, Ewy Golińskiej – Kupiec, Anny Ślusarczyk oraz asystentki romskiej Jolanty Kądziołki.

 

Goście natomiast przybliżyli nam historię swojej, położonej na Spiszu miejscowości, opowiedzieli o znanych z Czarnej Góry artystach romskich m.in. Małgorzacie Mirdze-Tas oraz zaprezentowali krótkie historie w swojej gwarze – „spiskiej godce”.

Kulminacja imprezy okazała się strzałem w dziesiątkę, romskie tancerki zaproponowały wspólny taniec ochotnikom z sali. Wśród odważnych znalazły się uczennice z ZSP nr 4, dziewczęta z Czarnej Góry, a także nauczycielki z obu placówek. Kolorowe spódnice pomagały poczuć rytm i dać się ponieść emocjom.

Dyrekcja i nauczyciele w ZSP nr 4 dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery, dlatego bardzo ważna jest dla nich ścisła współpraca ze wspólnotą romską. Jest ona możliwa dzięki pracy asystentki kulturowej Jolanty Kądziołki. Niezwykle istotne jest też także  zaangażowanie nauczycieli ze świetlicy romskiej na Koszarach, którzy na co dzień pomagają uczniom romskim w problemach z jakimi się borykają.

Obchody było okazją do poszerzenia wiedzy o barwnej kulturze, o zwyczajach i tradycji współczesnych Romów.

 

Galeria

Wróć do góry