Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – działania w obszarze oświaty

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.

Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiały się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki – począwszy od wtorku 20 lutego. Dzisiejsza piątkowa informacja jest ostatnią odsłoną cyklu dotyczącego głównych zadań inwestycyjnych, a wszystkie wcześniej zamieszczane informacje dostępne są pod poniższymi linkami. Informacje te dotyczą:

– budowy parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ

– powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ

– budowy i przebudowy mostów – zobacz TUTAJ

– remontów miejskich ulic – zobacz TUTAJ

– działań związanych ze stabilizacją osuwisk – zobacz TUTAJ

rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zobacz TUTAJ

– rewitalizacji rynku – zobacz TUTAJ

– powstania Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego – zobacz TUTAJ

– przebudowy i rozbudowy budynku Limanowskiego Domu Kultury – zobacz TUTAJ

– zadań wykonanych w ramach programu „Niskoemisyjny transport miejski” – zobacz TUTAJ

– budowy bazy Wojsk Obrony Terytorialnej – zobacz TUTAJ

– budowy budynków mieszkalnych – zobacz TUTAJ

– bazy sportowo-rekreacyjnej – zobacz TUTAJ

Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem który dotyczy DZIAŁAŃ W OBSZARZE OŚWIATY.

Miasto Limanowa jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych , czterech przedszkoli oraz żłobka miejskiego. W dziedzinie edukacji podejmowane są działania celem poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty oświatowej.

W latach 2011- 2018 wykonano termomodernizację w czterech szkołach miejskich, polegającą na wymianie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, zastosowano nowoczesne i oszczędne kotły kondensacyjne wyposażone w wysokiej klasy automatykę. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania budynków we wszystkich szkołach wymieniono lampy na LED, a na dachach szkół zamontowano ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieni słonecznych.  Ponadto wykonano remont sal lekcyjnych oraz wyposażono  gabinety profilaktyki zdrowotnej, kuchnie i jadalnie. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy i tablice interaktywne. Utworzono dwa nowe przedszkola:  Miejskie Przedszkole Nr 3 wchodzące w strukturę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4.

W ostatnich latach wykonane zostały prace remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 1 i Miejskim Przedszkolu nr 2. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 powstało nowe boisko, a niebawem ruszą prace nad wykonaniem zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2.  W szkołach następuje ciągła poprawa jakości nauczania dzięki realizacji programów takich jak: Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, Lekcje o finansach, Poznaj Polskę, Już pływam, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Galeria

W trosce o właściwy rozwój i edukację młodego pokolenia prowadzone będą dalsze działania celem poprawy bazy dydaktycznej – zaplanowany jest m.in. remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, remont w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  mający na celu polepszenie bazy lokalowej przedszkola oraz remont placu przed budynkiem tej szkoły, budowa zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, a także remont sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i pomieszczeń biblioteki i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 oraz utworzenie nowego żłobka miejskiego w budynku obecnego przedszkola Nr 4 (podpisana została już umowa z Wykonawcą tej inwestycji).

Miasto Limanowa corocznie finansuje organizację dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów w zakresie piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, nauki gry w szachy, zajęć teatralnych, nauki pływania, nauki jazdy na nartach, dofinansowuje konkursy organizowane przez szkoły, wycieczki  klasowe oraz  wypoczynek dzieci i młodzieży.

Miejskie szkoły i przedszkola podejmują wiele przedsięwzięć aktywizujących uczniów oraz przedszkolaków do rozwijania pasji i zainteresowań, a także  do udziału w różnego rodzaju akcjach społecznych i charytatywnych rozwijających kompetencje społeczne. W placówkach tych odbywają się „pogadanki” m.in. w temacie bezpieczeństwa z przedstawicielami policji, straży pożarnej, GOPR. Uczniowie miejskich szkół licznie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, osiągając wysokie miejsca w skali województwa oraz kraju.

Promowanie sukcesów oraz osiągnięć uczniów jest ważnym działaniem mobilizującym do dalszej, efektywniejszej pracy, stąd też od lat na zakończenie roku szkolnego organizowana jest uroczysta Gala Osiągnięć Uczniów, połączona z wręczeniem nagród uczniom oraz listów gratulacyjnych – nauczycielom i rodzicom.

Galeria

Wróć do góry