Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Limanowej zwraca się do mieszkańców z apelem o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez miasto (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy miasta rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców – dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów.

Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady segregacji odpadów  – TUTAJ

 

Wróć do góry