Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie do udziału w II edycji akcji MARATON CZYTELNICZY dla uczniów klas V – VII

W roku 2024 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej organizuje II powiatową edycję konkursu pn. „MARATON CZYTELNICZY”. W tym roku promujemy książki Kornela Makuszyńskiego – prozaika, poety, felietonisty, krytyka teatralnego i publicysty. Liczymy, że wspólne działania zintegrują biblioteki i wypromują czytelnictwo.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają do współudziału wszystkie biblioteki główne/gminne i miejskie/, jako współorganizatorów konkursu, a także placówki szkolne, zachęcając do podjęcia czytelniczej rywalizacji młodzież z kl. V – VII.

Etap pierwszy konkursu odbywał się będzie w siedzibach bibliotek gminnych / miejskich w powiecie limanowskim, następnie w MBP w Limanowej odbędzie się etap powiatowy.

Organizator konkursu: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej.

Współorganizatorzy:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Limanowej,

Biblioteki Miejskie / Gminne Powiatu Limanowskiego,

Honorowy Patronat: Starosta Limanowski, Burmistrz Miasta Limanowa.

Wróć do góry