Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Limanowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zmianami), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni tj. od dnia 26.03.2024 roku do dnia 16.04.2024 roku został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy dzierżawy części działek ewid. nr 377/4 obr 3, 321/1 obr 4, 17 obr 7, 33/20 obr 7 m. Limanowa o łącznej powierzchni 7 m2 z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odzież używaną. Oddanie w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Pliki do pobrania

Wróć do góry