Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano wykonawcę rozbudowy i przebudowy zaplecza noclegowego LDK

Firma Budowlana „GURGUL” została wybrana na Wykonawcę rozbudowy i przebudowy oraz poprawy efektywności energetycznej budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury.

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania zadania nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu dot. wykonania rozbudowy i przebudowy oraz poprawy efektywności energetycznej budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury wzięły udział cztery oferty: Firma Budowlana „GURGUL” z Limanowej, IMPULS CONTRACTOR Sp. z.o.o. z Krakowa, SOLID-MAX MONIKA PAJOR z Tęgoborzy i Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” z Ujanowic, a na Wykonawcę zadania z kwotą 9 394 399,16 zł wybrano Firmę Budowlaną „GURGUL” z Limanowej.

Rozpoczęcie robót rozpocznie się po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza noclegowego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku LDK wykonana zostanie przy udziale pozyskanych środków w łącznej kwocie 7 632 835,50 zł.  Zadanie związane z rozbudową i przebudową budynku zaplecza noclegowego dofinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład” w wysokości 5 000 000,00 zł, natomiast zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku LDK wykonane zostanie przy udziale środków pochodzących z z KPO  w wysokości 2 632 835,50 zł.

Wróć do góry