Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano Wykonawcę nowego żłobka przy ZSP nr 4

Firma KESON Budownictwo Ogólne Piotr Cabak z Łabowej została wybrana na Wykonawcę utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Władysława Stanisława Reymonta 3 w Limanowej.

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania zadania nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu dot. wykonania utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Władysława Stanisława Reymonta 3 w Limanowej  wzięły udział cztery oferty: CONTRACTORE Sp.z.o.o. z Krakowa, KESON Budownictwo Ogólne Piotr Cabak z Łabowej, Zakład Remontowo-Budowlany Marek Fecko z Nowego Sącza i Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Tokarczyk z Limanowej, a na Wykonawcę zadania z kwotą 949 413,37 zł zł wybrano Firmę KESON Budownictwo Ogólne Piotr Cabak z Łabowej.

Powstanie nowego żłobka przy ZSP nr 4 zrealizowane zostanie przy udziale środków z Programu „MALUCH +” w kwocie 876 0003,65 zł.

Wróć do góry