Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano wykonawcę II etapu rozbudowy remizy OSP Limanowa

Firma ROMI Michał Romanek z Grybowa została wybrana na Wykonawcę zadania pn. Rozbudowa budynku Remizy OSP Limanowa – etap II”.

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania zadania nastąpił w drodze zapytania ofertowego wg. kryterium ceny. W zapytaniu ofertowym udział wzięły dwie oferty – Firmy KESON Budownictwo Ogólne Piotr Cabak z Łabowej i Firmy ROMI Michał Romanek z Grybowa, która została wybrana na Wykonawcę inwestycji z kwotą 89 790,00 zł.

Rozbudowa budynku remizy polegać będzie m.in. na położeniu dachu na budynku wykonanym w ramach I etapu zadania, ociepleniu ścian i stropów, montażu bramy garażowej i drzwi zewnętrznych. Rozpoczęcie robót rozpocznie się po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

Rozbudowa budynku Remizy OSP Limanowa – etap II wykonana zostanie przy udziale środków pozyskanych z Programu „Małopolskie Remizy” w kwocie 32 000,00 zł, reszta środków pochodzić będzie z budżetu Miasta Limanowa.

Wróć do góry