Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Tablice informujące o inwestycjach miejskich pojawiły się na rynku

Od kilku dni na płycie rynku Miasta Limanowa ustawione zostały tablice informujące o najważniejszych inwestycjach wykonanych na terenie Miasta Limanowa w okresie ostatnich lat. Zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto to sposób, by dowiedzieć się więcej o rozwoju miasta.

Tablice ustawione na płycie rynku zawierają informacje dotyczące inwestycji drogowych – wyremontowanych na terenie miasta ulic, budowy i przebudowy mostów, budowy parkingów i skrzyżowań z ruchem okrężnym, informacje dot. sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz zadań zrealizowanych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta  – przebudowy rynku, powstania w rejonie parku miejskiego Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego, budowy dwupoziomowego parkingu przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej, a także inwestycji związanych z realizacją Programu „Niskoemisyjny Transport Miejski” dotyczące budowy dworca i wiat przystankowych oraz uruchomienia miejskiej komunikacji publicznej. Tablice informują także o budowie budynków mieszkalnych, budowie bazy WOT, bezpieczeństwie, bazie sportowo-rekreacyjnej, oświacie oraz wyróżnieniach przyznanych Miastu Limanowa.

Zachęcamy, by przechodząc przez rynek zatrzymać się na chwilę, zapoznać się z zawartymi informacjami i zobaczyć jak miasto rozwijało się i piękniało.

Galeria

Galeria

Wróć do góry