Deklaracja dostępności
O mieście

Spotkanie z okazji Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”w Miejskiej Bibliotece Publicznej

5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowane we współpracy z Zespołem Szkół im. KEN w Tymbarku. W wydarzeniu wzięły udział klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej. Opiekunowie wraz z młodzieżą z ZS im. KEN przygotowali i wygłosili prezentację dotyczącą lokalnych bohaterów oraz konspiracji na ziemi limanowskiej i jej okolicach.

Po części teoretycznej  ósmoklasiści przystąpili do quizu, w którym mogli wykazać się nowo nabytą wiedzą, a także przypomnieć sobie wiadomości aktualnie omawianej lektury – „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Dzięki zaangażowaniu uczniów i opiekunów ze szkoły w Tymbarku Młodzież szkolna miała okazję poznać wyposażenie, które używane jest podczas wyjazdów i zajęć w placówce, m.in. nosze, apteczkę oraz broń, ale także sprzęt wojskowy, który wyszedł już z użytku, czyli starą przenośną rozgłośnię radiową. Ochotnicy mogli także złożyć i rozłożyć broń, zostać przeniesionym na noszach, czy zobaczyć krótki instruktaż udzielania pierwszej pomocy.

Galeria

Wróć do góry