Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta na wniosek Burmistrza Miasta Limanowa – 15 marca godz.10:00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 21 ust. 5 i  § 23 ust. 1 i 3 Statutu Miasta Limanowa, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Limanowa zwołuję XC Sesję Rady Miasta Limanowa w dniu 15 marca 2024 r. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na rok 2024.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040.
  4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                         /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry