Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Rekrutacja do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej od dnia  11 marca 2024 r. rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach Programu  FEPŻ osobom/rodzinom spełniającym kryterium dochodowe.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Pomoc żywnościową w Programie mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– dla osoby samotnie gospodarującej 2 056,40 zł (dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 776 zł),

– dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł (dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 600 zł).

Żywność będzie można odbierać w punkcie wyznaczonym na terenie miasta Limanowa.

O tegorocznych terminach wydawania żywności w ramach Programu MOPS będzie informować na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka oraz telefonicznie.

Chętne osoby spełniające powyższe kryterium dochodowe w celu otrzymania pomocy zapraszamy do zgłoszenia się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:30-15:30 oraz pod numerem telefonu 18/337-13-10.

Szczegółowe informacje na temat Programu FEPŻ można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Wróć do góry