Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyła się sesja Rady Miasta podsumowująca kadencję

22 marca odbyła się XCI sesja Rady Miasta Limanowa, podsumowująca pięcioletnią kadencję. Piątkowa Sesja Rady Miasta oprócz stałego porządku obrad, była okazją do wręczenia gratulacji i podziękowań.

Na ostatnią sesję rady Miasta Limanowa kadencji 2018-2024 przybyła Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, która podziękowała radnym i burmistrzom za współpracę, życząc spełnienia planów i zamierzeń oraz kontynuacji planów inwestycyjnych, które przyczyniają się do dalszego rozwoju miasta. Również w kierunku Pani Poseł Burmistrz Miasta Władysław Bieda i Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sędzik skierowali podziękowanie za wszelką pomoc i wsparcie działań dla realizacji inwestycji miejskich.

Galeria

Podczas sesji Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta skierowali podziękowania do radnych Rady Miasta mijającej kadencji, dziękując im za współpracę i poparcie działań służących ciągłemu rozwojowi inwestycyjnemu miasta. Podziękowania otrzymali również Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Skarbnik Miasta Limanowa Irena Gawlik, Sekretarz Miasta Marek Matras, pracownik  Biura Obsługi Rady Miasta – Katarzyna Fąfara oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu Miasta Limanowa:

Marcin Gołuszka – Przewodniczący Zarządu Osiedla Łososińskiego,

Krystyna Prędka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla im. Tadeusza Kościuszki,

Elżbieta Młynarczyk – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grunwaldzkiego,

Mieczysław Ślazyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Słonecznego,

Otylia Wielkiewicz – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Sowliny,

Andrzej Gawlik – Przewodniczący Zarządu Osiedla Dworskiego,

Maria Mąka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum.

Podziękowania z rąk Przewodniczącego Rady Miasta otrzymał także Burmistrz Miasta Władysław Bieda.

Galeria

W ciągu mijających 5 lat odbyło się 89 sesji – 63 sesji zwyczajnych, 26 sesji zwołanych na wniosek Burmistrza oraz sesje uroczyste z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i rocznicy Odzyskania Niepodległości. Radni podjęli 544 uchwały, pracowali w sześciu Komisjach: rewizyjnej, skarg wniosków i petycji, oświaty zdrowia i pomocy społecznej, kultury sportu i turystyki, gospodarki komunalnej bezpieczeństwa porządku publicznego i ochrony środowiska oraz komisji budżetowej i rozwoju gospodarczego.

RADA MIASTA LIMANOWA KADENCJA 2018-2024:

Przewodniczący Rady Miasta (od lipca 2023 r.): Wiesław Sędzik

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Leszek Woźniak

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Stanisław Orzechowski

Radni: Adam Dębski, Karol Ficoń, Irena Grosicka, Jolanta Juszkiewicz, Janusz Kądziołka, Adam Król, Leszek Mordarski, Piotr Musiał, Walenty Rusin, Waldemar Śliwa, Jan Winiewski, Piotr Zoń.

Wróć do góry