Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowy na modernizację i remont bazy oświatowej

W dniu 22 marca zostały podpisane umowy na cztery zadania w ramach projektu pn. „Modernizacja i remont bazy oświatowej szkół i przedszkoli w Mieście Limanowa”. Zadania wykonane zostaną przy udziale środków z Programu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł.

Realizacja inwestycji podzielona została na cztery części:

Część 1: „Modernizacja i remont w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1”, która obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych celem dostosowania segmentu B budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zagospodarowanie terenu i budowa małej architektury

Część 2: „Modernizacja i remont w Szkole Podstawowej Nr 3”, polegające na wymianie posadzki sportowej w sali gimnastycznej szkoły.

Zadania te zrealizuje Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisława Oleksego z Ujanowic. Prace w ZSP nr 1 wyniosą 567 218,79 zł, natomiast roboty w SP nr 3 kosztować będą 598 427,36 zł.

Część 3: „Modernizacja i remont w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4”- roboty obejmować będą przebudowę i wydzielenie nowego oddziału przedszkolnego oraz remont pomieszczeń wraz z naprawą pokrycia dachu sali gimnastycznej wraz z jego termomodernizacją. Inwestycję za kwotę 946 734,46 zł wykona FHU KRUCZEK Kruczek Wojciech z Nowego Sącza.

Z Wykonawcą Części 1 i Części 2 – właścicielem firmy „BUDOLEX” Stanisławem Oleksym oraz Wykonawcą Części 3 właścicielem firmy FHU KRUCZEK – Wojciechem Kruczkiem umowę podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Ireny Gawlik.

 

Część 4: „Remont placu postojowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4” o wartości 206 096,30 zł, które  zrealizuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Limanowej. Umowę z Prezesem Spółki Henrykiem Kaperą podpisał z ramienia Miasta Limanowa Zastępca Burmistrza Wacław Zoń, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Ireny Gawlik. Przy podpisaniu umów z Wykonawcami  obecny był także Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa Stanisław Gorczowski.

Wszystkie zadania związane z  modernizacją i remontem bazy oświatowej szkół i przedszkoli w Mieście Limanowa, zakończyć się mają w sierpniu 2024 r.

Galeria

Wróć do góry