Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy i przebudowy zaplecza noclegowego LDK

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ireny Gawlik podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury”. Wykonawcą zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu będzie Firma Budowlana „GURGUL”, z ramienia której umowę podpisał właściciel firmy  – Piotr Gurgul.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy :

I etap dotyczył będzie poprawy efektywności energetycznej budynku LDK i wykonany ma być do października 2024 roku,

II etap to roboty związane z rozbudową i przebudową budynku zaplecza noclegowego, które zakończyć się mają w czerwcu 2025 roku.

Inwestycja związana z rozbudową i przebudową budynku zaplecza noclegowego oraz poprawą efektywności energetycznej budynku LDK wykonana zostanie za kwotę 9 394 399,16 zł przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w łącznej kwocie 7 632 835,50 zł. 

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza noclegowego dofinansowana zostanie kwotą  5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład”, natomiast zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynku LDK wykonane zostanie przy udziale środków pochodzących z KPO  w wysokości 2 632 835,50 zł.

Galeria

Wróć do góry