Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano umowę z Wykonawcą budowy żłobka przy ZSP Nr 4

W środę 27 marca Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ireny Gawlik podpisał umowę z Wykonawcą zadania dot. utworzenia 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem ul. Władysława Stanisława Reymonta 3 w Limanowej. Wykonawcą zadania będzie firma KESON Budownictwo ogólne Piotr Cabak z Łabowej, z ramienia której umowę podpisywał jej właściciel – Piotr Cabak.

Budowę żłobka przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym Nr 4 w Limanowej Wykonawca zrealizuje za kwotę 949 413,37 zł, gdzie 876 0003,65 zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z Programu „MALUCH +”.

Roboty budowlane zrealizowane mają być do 31 lipca 2024 r.

Galeria

Wróć do góry