Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiają się dwa razy w tygodniu  – we wtorki i w piątki.

Do te pory zamieszczone informacje zawierały dane dotyczące:

– budowy parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ

– powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ

– budowy i przebudowy mostów – zobacz TUTAJ

– remontów miejskich ulic – zobacz TUTAJ

– działań związanych ze stabilizacja osuwisk – zobacz TUTAJ

Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem, który dotyczy rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta.

Na terenie miasta Limanowa działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Limanowej. Dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Limanowa są zlokalizowane 2 powierzchniowe ujęcia wody i 2 ujęcie podziemne.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta – 162 km, z której korzysta  13.800 osób co stanowi 96% mieszkańców miasta.

 

Mapa z siecią wodociągową do prania TUTAJ

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta – 151 km, z której korzysta 12.700 osób co stanowi 88% mieszkańców miasta.

Mapa z siecią kanalizacji sanitarnej do pobrania TUTAJ

Główne źródła finansowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta Limanowa w latach 2011-2023 to budżet Miasta Limanowa oraz dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od kwietnia 2023 roku zadania związane z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną  wykonywane są w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa głównej  sieci magistrali wodociągowej w Mieście Limanowa” realizowanego z projektu Rządowy Funduszu Polski Ład  – Programu Inwestycji Strategicznych przy pozyskanej na ten cel kwocie 8 mln zł.

Prace związane z przebudową głównej sieci wodociągowej zostały już wykonane w rejonie ulic: Kopernika, Mordarskiego J. Marka, Z. Augusta, Piłsudskiego, Zadziele, Zarębki, Nowej, Ceglarskiej, Witosa, Tarnowskiej, Piłsudskiego i Jana Pawła II. Prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej wykonane zostały na: ul. Biedronia,  ul. Owocowej i Zarębki.

Pozostałe zadania są w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej; uzgadniane są koncepcje oraz uzyskiwane przez wykonawcę zgody i decyzje administracyjne. Rozbudowa dalszej infrastruktury kanalizacyjnej dotyczy osiedli w rejonie ulic: Polnej, Gajowej, Łąkowej, Bystrej, Akacjowej, Mordarskiej, Beskidzkiej, Braci Słupskich, Słonecznej i Zadziele.

 

Wróć do góry