Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – rewitalizacja rynku

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiają się dwa razy w tygodniu  – we wtorki i w piątki.

Do te pory zamieszczone informacje zawierały dane dotyczące:

– budowy parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ

– powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ

– budowy i przebudowy mostów – zobacz TUTAJ

– remontów miejskich ulic – zobacz TUTAJ

– działań związanych ze stabilizacja osuwisk – zobacz TUTAJ

rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zobacz TUTAJ

Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem, który dotyczy REWITALIZACJI RYNKU.

W ramach programu rewitalizacji Miasta Limanowa w okresie od lipca 2019 r. do listopada 2020 r. wykonano zadanie związane z rewitalizacją rynku.

W zakresie prac przy rynku uporządkowano jego płytę, rozbudowano budynek Centrum Informacji Turystycznej (tzw. Buzodrom), gdzie zagospodarowano dach obiektu do nowej funkcji – otwartego miejsca widokowego, poddano modernizacji nawierzchni utwardzonych, relokację i całkowity remont fontanny, która wyposażona została w instalację świetlno – dźwiękową, wprowadzono nowe obiekty małej architektury, zamontowano ławki interaktywne będące stacjami ładowania USB zapewniającymi dostęp do sieci wi-fi i posiadającymi dodatkowe funkcje multimedialne, 15 stojaków na rowery i stacje naprawy rowerów.

Na powstałym nowym terenie zielonym wykonano oczko wodne z kładką oraz nowe oświetlenie i nagłośnienie rynku, dostosowane do nowego kształtu przestrzeni. Po rewitalizacji rynek miasta zyskał nowe, bardziej estetyczne i nowoczesne oblicze.

TAK BYŁO:

Galeria

W TRAKCIE PRAC:

Galeria

TAK JEST:

Galeria

Zadanie związane z rewitalizacja rynku zrealizowane zostało przez Miasto Limanowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  celem zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz poprawy warunków życia na podobszarach rewitalizacji.

Inwestycje objęte programem Rewitalizacji Miasta  tj. rewitalizacja rynku, powstanie Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego w rejonie parku miejskiego i potoku jabłonieckiego oraz budowa dwupoziomowego parkingu św. Krzysztofa, wykonano przy dofinansowaniu z RPO Województwa Małopolskiego w kwocie 13,7 mln zł.

Wróć do góry