Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – powstanie Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiają się dwa razy w tygodniu  – we wtorki i w piątki.

Do te pory zamieszczone informacje zawierały dane dotyczące:

– budowy parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ

– powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ

– budowy i przebudowy mostów – zobacz TUTAJ

– remontów miejskich ulic – zobacz TUTAJ

– działań związanych ze stabilizacją osuwisk – zobacz TUTAJ

rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zobacz TUTAJ

– rewitalizacji rynku – zobacz TUTAJ

Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem, który dotyczy POWSTANIA KOMPLEKSU PARKOWO-REKREACYJNEGO.

W Mieście Limanowa na obszarze 8 hektarów w rejonie Parku Miejskiego i Potoku Jabłonieckiego wykonana została inwestycja związana z powstaniem Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego.

Na terenie inwestycji dokonano wycinki chorych, nie wartościowych drzew oraz wykonano pielęgnację wartościowych drzew i  grup zieleni, makro i mikro niwelację terenu, nasadzenie nowych roślin, a także przeprowadzono roboty budowlane poprzez odwodnienie terenu. Na miejscu powstały cztery strefy – wypoczynku i relaksu oraz szeroko pojętej aktywności ruchowej.

Strefa rekreacji wodnej – dostosowana do wszystkich grup wiekowych, gdzie powstał wodny plac zabaw, brodzik dla dzieci, boisko do siatkówki plażowej z trybunami oraz Strefa rekreacji suchej – obejmująca plac zabaw wyposażony w 14 elementów sportowo-zabawowych m.in. huśtawkę sprężynową, trampolinę, karuzele, bloki wspinaczkowe, hamak, zjazd linowy, urządzenia treningowe, mini golf.

Strefa rekreacji czynnej –  miejsce dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu, gdzie mieści się m.in. pumptrack, dwie siłownie zewnętrzne, plac zabaw, stoły do gry w tenisa i do gier planszowych, zespół trampolin, ścieżka zdrowia, ścieżka z tarasami widokowymi, psi park.

Strefa rekreacji biernej i spotkań towarzyskich – umożliwiająca wypoczynek na świeżym powietrzu, która wyposażona jest w drewniany taras z hamakami, metalową konstrukcję do leżenia, pole namiotowe, polanę piknikową, mini amfiteatr nad rozlewiskiem. Strefa ta to także miejsce organizacji imprez plenerowych i słuchania muzyki. Przez jej teren na dł. 2,86 km przebiega również ścieżka pieszo-rowerowa wraz z zapleczem i infrastrukturą – stanowiska dla rowerów, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Teren inwestycji wyposażony został w elementy małej architektury – altany sensoryczne, kręgi ogniskowe, kładki nad potokiem Jabłonieckim, ogród romantyczny oraz ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, leżaki, parasole ogrodowe w strefie rekreacji wodnej. W centralnej części parku wykonana została nowa posadzkowa świetlno-dźwiękowa fontanna, a na terenie całego kompleksu – oświetlenie. Do lamp parkowych zamontowany został monitoring i nagłośnienie.

TAK BYŁO:

Galeria

W TRAKCIE PRAC:

Galeria

TAK JEST:

Galeria

Dzięki realizacji zadania udało się radykalnie zmienić dotychczasowe oblicze Parku Miejskiego. Nowoczesne wyposażenie i design przyciąga i sprawia, że przebywanie w parku jest interesujące. Realizacja zadania pozwoliła w centrum miasta stworzyć zaplecze i warunki dla rozwoju kultury, rekreacji i wypoczynku. Kompleks parkowo-rekreacyjny jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, istotnym elementem dla wzajemnej integracji, znoszenia barier w kontaktach społeczności oraz przyczynia się do wzrostu atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej nie tylko miasta, ale i całego regionu.

Inwestycja realizowana była od 2020 roku, a całość prac zakończyła się w pierwszej połowie 2021 r., a wykonana została w ramach dwóch zadań: tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem parku miejskiego oraz budowa infrastruktury do jej udostępnienia – zrealizowanego z Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celem zwiększenia powierzchni terenów zieleni w Limanowej

oraz rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec – w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycje objęte programem Rewitalizacji Miasta tj. powstanie Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego w rejonie Parku Miejskiego i Potoku Jabłonieckiego, rewitalizacja rynku i budowa dwupoziomowego parkingu św. Krzysztofa, wykonano przy dofinansowaniu z RPO Województwa Małopolskiego w kwocie 13,7 mln zł.

 

 

Wróć do góry