Deklaracja dostępności
O mieście

Informacje o mieście – budowa budynków mieszkalnych

W związku z mijającą kadencją kontynuujemy cykl informacji na temat głównych zadań inwestycyjnych, które udało się zrealizować na terenie Miasta Limanowa w ciągu ostatnich lat. Zadania te wykonane zostały z myślą o mieszkańcach, by w naszym mieście żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Informacje dotyczące głównych inwestycji pojawiają się dwa razy w tygodniu  – we wtorki i w piątki.

Do tej pory zamieszczone informacje zawierały dane dotyczące:

– budowy parkingów na terenie miasta – zobacz TUTAJ

– powstałych na terenie miasta skrzyżowań z ruchem okrężnym – zobacz TUTAJ

– budowy i przebudowy mostów – zobacz TUTAJ

– remontów miejskich ulic – zobacz TUTAJ

– działań związanych ze stabilizacją osuwisk – zobacz TUTAJ

rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zobacz TUTAJ

– rewitalizacji rynku – zobacz TUTAJ

– powstania Kompleksu Parkowo-Rekreacyjnego – zobacz TUTAJ

– przebudowy i rozbudowy budynku Limanowskiego Domu Kultury – zobacz TUTAJ

– zadań wykonanych w ramach programu „Niskoemisyjny transport miejski” – zobacz TUTAJ

– budowy bazy Wojsk Obrony Terytorialnej – zobacz TUTAJ

Teraz zachęcamy do zapoznania się z tematem który dotyczy BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

Realizacja programu „Mieszkać w LimaNowej”:

Program „Mieszkać w LimaNowej” rozpoczął się w lutym 2019 roku. Wówczas Miasto Limanowa podpisało z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o umowę dotyczącą powierzenia do realizacji zadania Miasta polegającego na realizacji i zarządzaniu Programem. Rozpoczęły się prace związane z budową budynku mieszkalnego oraz rozpisywane były okresowe nabory na wykup mieszkań, zgodnie z zapisami programowymi.  Ostatnie wnioski w ramach ogłoszonego czwartego naboru lokali mieszkalnych składać można było od 14 grudnia 2020 roku do 8 stycznia 2021 r. Nabór ten dotyczył 12 mieszkań, a w jego efekcie podpisano ostatnie umowy na zakup lokali mieszkalnych.

Odebrany w czerwcu 2020 roku budynek przy ul. Fabrycznej 4 mieści łącznie 22 mieszkania, które wyposażone są w nowoczesną infrastrukturę o wysokim standardzie elektrotechnicznym i telekomunikacyjnym (światłowody). Budynek posiada estetyczny i nowoczesny wygląd oraz położony jest w dogodnej lokalizacji.

Ostatni nabór spotkał się z dużym zainteresowaniem –  na niektóre lokale złożono po kilka wniosków, a pytania od osób zainteresowanych nabyciem mieszkania pojawiały się jeszcze po upływie terminu składania wniosków.

 

Galeria

Budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka:

W sierpniu 2023 roku Miasto Limanowa przyznano kwotę 36 386 059,31 złotych z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne, na wybudowanie 8 bloków mieszkalnych przy ul. Bednarczyka. W listopadzie 2023 roku w drodze przetargu na Wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA – KRAKÓW” S.A. z kwota 36 858 541, 74 zł brutto. W grudniu 2023 roku z Wykonawcą inwestycji podpisana została umowa na budowę budynków wielorodzinnych i jednocześnie podpisana została również umowa na nadzór inwestorski nad realizacją robót, który pełni ZDI Spółka z.o.o. z Zamościa.

Z początkiem marca br. rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie bloków. W każdym z 8 budynków mieszkalnych będzie po 13 mieszkań co w sumie daje 104 mieszkania o różnej wielkości, najmniejsze o powierzchni 28,77 m2, a największe o powierzchni 67,23 m2. Mieszkania będą w stanie wykończonym tzn. bez umeblowania, ale umożliwiające zamieszkanie. W budynkach będą windy, a teren wokół budynków będzie zagospodarowany – powstaną drogi dojazdowe, parkingi dla samochodów i plac zabaw dla dzieci.

Otrzymane przez Miasto Limanowa bezzwrotne wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego w ramach Programu Mieszkania Komunalne, ma na celu zwiększenie liczby mieszkań będących w gestii samorządów. Środki na budowę lokali mieszkalnych nie pochodzą z programu romskiego i nie są dedykowane społeczności romskiej. Miasto Limanowa z przyznaną  kwotą 36 386 059,31 złotych było największym małopolskim beneficjentem  ubiegłorocznego rozdania rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest do połowy lipca 2026 roku.

Wróć do góry