Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy w sprawie remontów i budowy dróg

Poniżej w tabeli przedstawiam harmonogram remontu i budowy dróg na terenie miasta w roku 2024.

Program jest realizowany jako dwuletni, część prac została zrealizowana w 2023 roku, a pozostałe do realizacji zadania wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót podane są w poniższej tabeli.

Nazwa ulicy Termin rozpoczęcia robót Termin zakończenia robót
Ul. Gawrona III 2024 IV 2024
Ul. Szymanowskiego III 2024 IV 2024
Ul. Nowa VII 2024 VIII 2024
Droga Do szpitala VII 2024 VIII 2024
Ul Bednarczyka – oświetlenie IX 2024 X 2024
Ul. Wiejska V 2024 VIII 2024
Ul. Dębowa IV 2024 V 2024
Ul. Węgrzynowicza VI 2024 IX 2024
Ulica Paderewskiego VII 2024 X 2024
Ul. Kamienna VII 2024 XI 2024
Ul. Moczarki VII 2024 X 2024
Ul. Rachwała VI 2024 X 2024
Ul. Łąkowa VIII 2024 XI 2024
Ul. Gajowa VIII 2024 XI 2024
Ul. Mickiewicza – przedłużenie IX 2024 XI 2024
Ul. Biedronia III 2024 V 2024
Ul. Grunwaldzka IV 2024 V 2024
Ul. Potok V 2024 VI 2024
Ul. Jońca V 2024 VI 2024
Ul. Krótka IV 2024 VI 2024
Ul. Ogrodowa VII 2024 VIII 2024
Ul. Kusocińskiego VIII 2024 XI 2024
Ul. Topolowa IX 2024 XI 2024
Ul. Górszczyka IX 2024 XI 2024
Ul. Marsów X 2024 XII 2024
Ul. Moczarki (do oczyszczalni) IV 2024 V 2024
Ul. Skrudlak IV 2024 V 2024

Wartość całego programu to kwota ok. 36,6 mln zł. Roboty drogowe realizowane są w ramach programu rządowego „Polski Ład”, z którego na ten cel miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 30 mln zł.

                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta Limanowa

                                                                                                                                                                                                              Władysław Bieda

Wróć do góry